Privacyverklaring

Voor de deelname aan het ViaAVIA spaarprogramma verwerkt Coöperatie AVIA Nederland U.A. (“AVIA”)persoonsgegevens van deelnemers. Voor meer informatie zie de AVIA Privacyverklaring op https://viaavia.nl/privacy-policy

AVIA heeft de afhandeling van middels de ViaAVIA spaarshop bestelde artikelen uitbesteed aan Touch Incentive Marketing B.V. (‘Touch’). Touch is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de ViaAVIA spaarshop. Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 oktober 2019.

Persoonsgegevens
Bij het gebruik van de ViaAVIA spaarshop verwerkt Touch de volgende persoonsgegevens:

  • Klantnummer
  • Voor-en achternaam
  • Straat, huisnummer, postcode, woonplaats
  • E-mailadres
  • Puntensaldo

Gebruik
Wij gebruiken je persoonsgegevens om het mogelijk te maken dat je artikelen uit het spaarassortiment bestelt, en om deze, fysiek of digitaal, aan jou te leveren. We baseren ons dus op de wettelijke grondslag “benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst”.

Wij kunnen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met je opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je deelnemer bent aan het ViaAVIA spaarprogramma, zo lang dat fiscaal vereist is en zo lang er aanspraak gemaakt kan worden op herroeping c.q. garantie voor een besteld product.

Verstrekking aan derden
Jouw persoonsgegevens worden nadat je een bestelling hebt gedaan verstrekt aan AVIA, zodat AVIA je puntensaldo kan bijwerken.

Jouw persoonsgegevens worden niet aan andere derde partijen verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wij hier wettelijk toe verplicht zijn. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien je aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via support@touchincentive.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om adequaat identificatie.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten heeft over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar support@touchincentive.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 010 –2043037.

Cookieverklaring

Touch Incentive Marketing B.V. maakt bij het verwerken van je bestelling via de ViaAVIA spaarshop gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van (web)applicaties kan beperken.

Wij gebruiken alleen cookies voor de volgende functionele doeleinden:

  • Het verkrijgen van anonieme informatie over hoe onze website wordt gebruikt
  • Het verkrijgen van anonieme informatie over hoe onze nieuwsbrieven worden gelezen.

Wij gebruiken geen andere cookies voor bv. profiling en remarketing.