Bestel- en leveringsvoorwaarden ViaAVIA spaarprogramma

Het ViaAVIA spaarprogramma wordt door Coöperatie AVIA Nederland U.A. (“AVIA”) aan haar klanten aangeboden. Op de deelname aan het ViaAVIA spaarprogramma zijn de Algemene voorwaarden AVIA Spaarsystemen en de actievoorwaarden ViaAVIA (“gezamenlijk de ViaAVIA Voorwaarden) van toepassing. Deze ViaAVIA Voorwaarden zijn te raadplegen via www.viaavia.nl.

Onderstaande bestel- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op bestelling van actieproducten door deelnemers aan het ViaAVIA spaarprogramma in de ViaAVIA spaarshop en gelden voor alle deelnemers:

 1. Het aanbod van artikelen in het spaarassortiment geldt zolang de voorraad strekt. Zet- en/of drukfouten in de brochure en productomschrijvingen evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntwaarden zijn voorbehouden.
 2. De in de ViaAVIA vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Punten zijn inwisselbaar conform de voorwaarden van ViaAVIA (https://viaavia.nl/tos). Punten zijn alleen inwisselbaar voor artikelen zoals zichtbaar in het assortiment van de ViaAVIA spaarshop.
 4. AVIA heeft de afhandeling van bestelde artikelen uitbesteed aan Touch Incentive Marketing B.V. (hierna te noemen: ‘Touch’). Touch is jegens de consument zelfstandig verantwoordelijke voor deze afhandeling
 5. In het bestelproces wordt gebruik gemaakt van een betaling op basis van iDeal via betaalprovider Ingenico. Indien hier een storing optreedt, zijn AVIA en/of Touch hier niet voor aansprakelijk.
 6. Levering van digitale e-vouchers of e-tickets aan het adres van de deelnemer vindt plaats op basis van een e-voucher of e-ticket fulfilment proces.
 7. AVIA en Touch zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene wijzigingen in het spaarassortiment en/of het niet meer leverbaar zijn van artikelen en/of een eventuele vertraging in de levering van artikelen.
 8. Bestelde artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit programma kunnen niet op AVIA en/of Touch worden verhaald.
 9. Op vrijwel alle artikelen zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van de leverancier van een artikel van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan de leverancier verzonden te worden om aanspraak op garantie te maken. Dit is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van het artikel. Indien men gebruik wil maken van de garantie of een artikel wil retourneren, dient er vooraf een e-mail of schriftelijke brief te worden gestuurd aan de helpdesk van het ViaAVIA loyaliteitsprogramma.
 10. Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Zet- en/of drukfouten in de brochure en productomschrijvingen evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntwaarden zijn voorbehouden.
 11. Bestelde artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit programma kunnen niet op AVIA of Touch worden verhaald.
 12. Op vrijwel alle artikelen zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van de leverancier van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien men gebruik wil maken van de garantie of een artikel wil retourneren, dient er vooraf een e-mail of schriftelijke brief, te worden gestuurd aan de helpdesk van het ViaAVIA loyaliteitsprogramma.
 13. Noch tijdens, noch na de looptijd van het programma is AVIA en/of Touch aansprakelijk voor enige schade, enig ongeval of vervolgschade waarmee de deelnemer via het ViaAVIA loyaliteitsprogramma wordt geconfronteerd.
 14. Voor vragen, inlichtingen opmerkingen en/of klachten kunnen deelnemers contact opnemen met de helpdesk van de ViaAVIA spaarshop.
Helpdesk ViaAVIA spaarshop
E-mail :support@touchincentive.com
Telefonisch: 010 –2043059
Schriftelijk: Touch Incentive Marketing B.V.
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
Nederland